Direct lub komunikatywnie

W Akademii Open School jako jednym z nielicznych miejsc w kraju, studenci z pomocą metodyków wybierają najlepszą dla siebie metodę nauki języka angielskiego - Komunikatywną lub DIRECT.

Obie nastawione są na możliwie szybkie nabycie umiejętności komunikowania się w języku obcym.

 

METODA KOMUNIKATYWNA

Metoda komunikatywna obejmuje naukę wszystkich sprawności językowych (czytanie, pisanie, mówienie, rozumienie ze słuchu i gramatykę) ze szczególnym naciskiem na konwersacje w naturalnych kontekstach sytuacyjnych. Metoda ta aktywnie angażuje uczniów: pracują oni w grupach lub parach, lekcje są ciekawe, prowadzone częściowo w formie gier i zabaw językowych, które podnoszą efektywność nauki. Dodatkowo kursy prowadzone tą metodą oparte są na modułach internetowych, multimediach oraz konwersacjach z obcokrajowcami.

 

METODA DIRECT

Metoda DIRECT to sposób nauki języka obcego poprzez powtarzanie gotowych zwrotów i fraz. Dzięki systematycznemu i szybkiemu powtarzaniu określonych zdań w języku angielskim studenci szybko przełamują barierę mówienia. Metoda ta polecana jest przez metodyków Open School na wszystkich poziomach zaawansowania z wyjątkiem kursów przygotowujących do międzynarodowych egzaminów językowych.

 

PODSUMOWUJĄC

W Open School metodyk pomoże wybrać metodę nauki języka angielskiego najlepszą dla Ciebie. Jeśli będziesz mieć duże problemy z komunikowaniem się, będzie to prawdopodobnie metoda DIRECT. O wyborze metody możesz zdecydować również sam, wybierając odpowiedni kurs bez konsultacji z metodykiem.

Pomocne linki