Wykładowcy

Wykładowcy polskojęzyczni i native speakers

W Open Business Academy uczą osoby pełne zapału o solidnym przygotowaniu merytorycznym i metodycznym. Wszyscy lektorzy Open Business Academy są zobowiązani do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Większość wykładowców odbyła staże zagraniczne.

 

Lektorzy polskojęzyczni to absolwenci filologii uniwersytetów w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz uczelni zagranicznych.

Kadrę nauczycielską Open Busienss Academy współptworzy zespół native speakers z Anglii, USA, Szkocji, Irlandii, Hiszpanii, Meksyku, Francji, Włoch, Rosji i Niemiec.

Nad ich pracą czuwa zespół metodyków, którzy wspólnie z konsultantami współpracującymi blisko z Państwem nadzorują prawidłowy rpzebieg szkoleń.

 

Specjalizacje wykładowców

Specjalizacje wykładowców Open Business Academy zogniskowane są wokół szeroko rozumianych obszarów tematycznych z zakresu języka prawniczego, biznesu oraz medycznego.

Prawo - wykładowcy OBA są przygotowani do realizacji kursów specjalistycznych języka prawniczego z naciskiem zarówno na komunikację werbalną jak i analizę i przygotowanie tekstów specjalistycznych. Wykładowcy Akademii przygotowują do międzynarodowych egzaminów językowych z obszaru prawa.

Biznes - zakres specjalizacji nauczycieli Open Business Academy obejmuje w szczególności zarządzanie, finanse, logistykę, marketing z uwzględnieniem tematyki związanej z reklamą, promocją i public relations.

Medycyna - wykładowcy Akademii specjalizują się w szkoleniach językowych dostosowanych do specyfiki pracy zarówno lekarzy jak i pielęgniarek, a także menedżerów służby zdrowia.

Pomocne linki