Raportowanie

Częstotliwość raportów

Raporty mogą przyjmować formę miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych podsumowań - w zależności od Państwa preferencji i charakteru kursu.

 

Rodzaje raportów

Opracowania mogą przyjmować postać (rozdzielnie lub łącznie):

  • indywidualnych wskazówek do rozwoju dla każdego z kursantów przygotowywanych kwartalnie, semestralnie lub rocznie
  • raportów z frekwencji i zrealizowanego materiału
  • szerszych opracowań wskazujących na postępy w nauce grup lub poszczególnych studentów
  • CEO summary - krótkich raportów zawierających najważniejsze elementy ww. opracowań dotyczące przebiegu całości szkolenia dedykowanych właścicielowi lub zarządowi firmy

Pomocne linki