Przebieg kursu

Konsultacje

Po otrzymaniu zapytania zawierającego potencjalną liczbę kursantów oraz przewidywany czas trwania szkolenia językowego, konsultanci biznesowi Akademii przesyłają do klienta ofertę ogólną Open Business Academy zawierającą spis wszystkich usług językowych proponowanych przez Akademię.

Następnie przedstawiciele biznesowi odpowiadają na wszelkie pytania związane z ofertą oraz proponują wstępny podział studentów na grupy prezentując jednocześnie szacowane widełki cenowe szkolenia (jego dokładna wycena możliwa jest dopiero po przeprowadzeniu bezpłatnego audytu językowego).

 

Audyt językowy

To drugi etap działań Akademii, podczas którego konsultanci biznesowi wraz z metodykiem analizują poziom znajomości języka obcego pracowników firmy. Audyt pozwala na zaoszczędzenie wydatków firmy poniesionych na nieodpowiednio dobrany kurs lub związanych z niską efektywnością kursu ze względu na zły dobór osób w grupie.

Audyt językowy Open Business Academy pozwala ponadto odpowiedzieć na pytanie jakiego szkolenia potrzebują wybrani pracownicy - ogólnego, biznesowego czy specjalistycznego. Sugestia rodzaju kursu zostaje złożona klientowi po analizie zakresu obowiązków pracowników.

 

Budżetowanie i plan szkoleń

Koszt szkolenia to po jego efektywności (a więc jakości) jedno z najważniejszych kryteriów. Analizując budżet proponowany przez Open Business Academy należy zwrócić uwagę na szacowaną efektywność szkolenia. Często dobrze zorganizowane i dobrane szkolenie językowe może trwać krócej nawet o jeden rok dając te same efekty, przy jednoczesnym obniżeniu budżetu o 80%!

Ostateczny budżet szkolenia powstaje po analizie potrzeb firmy wynikającej z Audytu Językowego. Budżet szacowany jest z uwzględnieniem liczby grup, liczby kursantów i rodzajów szkoleń.

Ostateczna wycena prezentowana jest w przejrzystym zestawieniu czytelnym nie tylko dla działu księgowego. W czasie szkolenia istnieje możliwość elastycznego kształtowania planu zajęć w celu wyeliminowania opóźnień w realizacji programu nauczania.


Rozpoczęcie szkoleń i analizy efektywności

Etap rozpoczęcia szkoleń oznacza ograniczenie zaangażowania firmy w proces szkoleniowy wyłącznie do uczęszczania pracowników na zajęcia. Konsultanci Open Business Academy przejmują obowiązki koordynowania i regularnego rozliczania kosztów kursów, budowania i weryfikacji harmonogramów zajęć oraz raportowania.

W czasie całego okresu szkolenia studenci oraz kierownictwo firmy/dział koordynujący szkolenia są informowani o postępach w nauce oraz sugestiach dotyczących zwiększenia efektywności nauki.

Precyzyjny system testów i rozmów egzaminacyjnych pozwala dokładnie diagnozować postępy studentów, a przez to efektywność kosztową szkoleń tak, aby budżet szkoleniowy został optymalnie wykorzystany.

Na życzenie klienta konsultanci Akademii przygotowują analizy efektywności szkoleń językowych dla zarządu firmy.

Pomocne linki