Dla firm

O Open Business Academy

Open Business Academy (OBA) to ogólnopolskie centrum szkoleń językowych dla biznesu, część Open School. Oferuje kompleksowe usługi językowe dla firm m.in. audyt językowy, kursy certyfikacyjne, specjalistyczne i wyjazdowe. Specjalnością Akademii są executive trainings – szkolenia językowe dla wyższej kadry kierowniczej.

Usługi

Open Business Academy świadczy pełen zakres usług językowych dla biznesu.

W Open Business Academy wspieramy procesy rekrutacyjne, weryfikując znajomość języków obcych potencjalnych pracowników, prowadzimy audyty językowe dające odpowiedź na pytanie o poziom znajomości języków obcych przez pracowników firmy oraz prowadzimy kursy językowe. W ofercie Open Business Academy znajdują się zarówo kursy o tematyce ogólnej jak i specjalistyczne, dedykowane pracownikom określonych działów.

 

Oferta kursów stacjonarnych w siedzibie firmy uzupełniona jest o kursy wyjazdowe, w tym ekskluzywne szkolenia dla wyższej kadry kierowniczej (executive trainings).

 

Konsultanci Open Business Academy pomagają dobrać właściwe dla potrzeb firm kursy dla pracowników niższego, średniego i wyższego szczebla. Zadaniem konsultantów jest optymalizacja cenowa kursów przy założeniu możliwie wysokiej efektywności w określonym czasie.

Klienci

Do grona dotychczasowych klientów instytucjonalnych Open School należą firmy różnych branż i specjalizacji, o kapitale polskim i zagranicznym. Często liderzy w swoich sektorach jak np. Kroll Ontrack - światowy lider w dziedzinie odzyskiwania i kasowania danych oraz informatyki śledczej, czy akcyjna spółka Grupa Kęty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Wykładowcy

Kadrę nauczycielską Open Business Academy stanowi zespół ponad 200 pedagogów i tłumaczy.

Wykładowcy polskojęzyczni i native speakers

W Open Business Academy uczą osoby pełne zapału o solidnym przygotowaniu merytorycznym i metodycznym. Wszyscy lektorzy Open Business Academy są zobowiązani do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Większość wykładowców odbyła staże zagraniczne.

 

Lektorzy polskojęzyczni to absolwenci filologii uniwersytetów w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz uczelni zagranicznych.

Kadrę nauczycielską Open Busienss Academy współptworzy zespół native speakers z Anglii, USA, Szkocji, Irlandii, Hiszpanii, Meksyku, Francji, Włoch, Rosji i Niemiec.

Nad ich pracą czuwa zespół metodyków, którzy wspólnie z konsultantami współpracującymi blisko z Państwem nadzorują prawidłowy rpzebieg szkoleń.

 

Specjalizacje wykładowców

Specjalizacje wykładowców Open Business Academy zogniskowane są wokół szeroko rozumianych obszarów tematycznych z zakresu języka prawniczego, biznesu oraz medycznego.

Prawo - wykładowcy OBA są przygotowani do realizacji kursów specjalistycznych języka prawniczego z naciskiem zarówno na komunikację werbalną jak i analizę i przygotowanie tekstów specjalistycznych. Wykładowcy Akademii przygotowują do międzynarodowych egzaminów językowych z obszaru prawa.

Biznes - zakres specjalizacji nauczycieli Open Business Academy obejmuje w szczególności zarządzanie, finanse, logistykę, marketing z uwzględnieniem tematyki związanej z reklamą, promocją i public relations.

Medycyna - wykładowcy Akademii specjalizują się w szkoleniach językowych dostosowanych do specyfiki pracy zarówno lekarzy jak i pielęgniarek, a także menedżerów służby zdrowia.

Przebieg kursu

Konsultacje

Po otrzymaniu zapytania zawierającego potencjalną liczbę kursantów oraz przewidywany czas trwania szkolenia językowego, konsultanci biznesowi Akademii przesyłają do klienta ofertę ogólną Open Business Academy zawierającą spis wszystkich usług językowych proponowanych przez Akademię.

Następnie przedstawiciele biznesowi odpowiadają na wszelkie pytania związane z ofertą oraz proponują wstępny podział studentów na grupy prezentując jednocześnie szacowane widełki cenowe szkolenia (jego dokładna wycena możliwa jest dopiero po przeprowadzeniu bezpłatnego audytu językowego).

 

Audyt językowy

To drugi etap działań Akademii, podczas którego konsultanci biznesowi wraz z metodykiem analizują poziom znajomości języka obcego pracowników firmy. Audyt pozwala na zaoszczędzenie wydatków firmy poniesionych na nieodpowiednio dobrany kurs lub związanych z niską efektywnością kursu ze względu na zły dobór osób w grupie.

Audyt językowy Open Business Academy pozwala ponadto odpowiedzieć na pytanie jakiego szkolenia potrzebują wybrani pracownicy - ogólnego, biznesowego czy specjalistycznego. Sugestia rodzaju kursu zostaje złożona klientowi po analizie zakresu obowiązków pracowników.

 

Budżetowanie i plan szkoleń

Koszt szkolenia to po jego efektywności (a więc jakości) jedno z najważniejszych kryteriów. Analizując budżet proponowany przez Open Business Academy należy zwrócić uwagę na szacowaną efektywność szkolenia. Często dobrze zorganizowane i dobrane szkolenie językowe może trwać krócej nawet o jeden rok dając te same efekty, przy jednoczesnym obniżeniu budżetu o 80%!

Ostateczny budżet szkolenia powstaje po analizie potrzeb firmy wynikającej z Audytu Językowego. Budżet szacowany jest z uwzględnieniem liczby grup, liczby kursantów i rodzajów szkoleń.

Ostateczna wycena prezentowana jest w przejrzystym zestawieniu czytelnym nie tylko dla działu księgowego. W czasie szkolenia istnieje możliwość elastycznego kształtowania planu zajęć w celu wyeliminowania opóźnień w realizacji programu nauczania.


Rozpoczęcie szkoleń i analizy efektywności

Etap rozpoczęcia szkoleń oznacza ograniczenie zaangażowania firmy w proces szkoleniowy wyłącznie do uczęszczania pracowników na zajęcia. Konsultanci Open Business Academy przejmują obowiązki koordynowania i regularnego rozliczania kosztów kursów, budowania i weryfikacji harmonogramów zajęć oraz raportowania.

W czasie całego okresu szkolenia studenci oraz kierownictwo firmy/dział koordynujący szkolenia są informowani o postępach w nauce oraz sugestiach dotyczących zwiększenia efektywności nauki.

Precyzyjny system testów i rozmów egzaminacyjnych pozwala dokładnie diagnozować postępy studentów, a przez to efektywność kosztową szkoleń tak, aby budżet szkoleniowy został optymalnie wykorzystany.

Na życzenie klienta konsultanci Akademii przygotowują analizy efektywności szkoleń językowych dla zarządu firmy.

Raportowanie

Logicznie przygotowane, przejrzyste w formie raporty z przebiegu szkoleń językowych służą weryfikacji skuteczności kursów realizowanych przez Open Business Academy.

Częstotliwość raportów

Raporty mogą przyjmować formę miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych podsumowań - w zależności od Państwa preferencji i charakteru kursu.

 

Rodzaje raportów

Opracowania mogą przyjmować postać (rozdzielnie lub łącznie):

  • indywidualnych wskazówek do rozwoju dla każdego z kursantów przygotowywanych kwartalnie, semestralnie lub rocznie
  • raportów z frekwencji i zrealizowanego materiału
  • szerszych opracowań wskazujących na postępy w nauce grup lub poszczególnych studentów
  • CEO summary - krótkich raportów zawierających najważniejsze elementy ww. opracowań dotyczące przebiegu całości szkolenia dedykowanych właścicielowi lub zarządowi firmy

Wycena szkoleń

Jeśli interesują Państwa szkolenia zwiększające kompetencje językowe Państwa pracowników zapraszamy do kontaktu lub wypełnienia formularza umożliwiającego wycenę online szkolenia.

Pomocne linki